הסרת קוצים מהפרווה

את רוב הזרעים הקוצניים הנדבקים לפרווה ניתן להוריד באמצעות האצבעות את הקשים יותר אפשר להוריד באמצעות שימוש בשמן צימחי ולהחליקם החוצה. ישתדל להשאיר את כלבך עם אורך פרווה קצר על מנת להמנע מקוצים אלו.