עצמות שבורות

החזק את החלק השבור על קרש, שטיח של רכב או שמיחה מקופלת.
אל תנסה לחבוש אברים שבורים בגלל שאתה יכול לגרום עוד יותר נזק.
קח את חית הבית שלך לווטרינר מיד.