קצרת – אסטמה

החזק חיות בית עם קצרת ללא משקל יתר.
לבעלי חיים אשר שוקלים יותר מדי יותר קשה נשום.
השתמש בלחלח ; אוויר יבש מגרה את דרכי הנשימה.
אם אתה, הבעל, מעשן, הפסק!
החזק אותם בבית במשך עונה מאובקת.
לחתולים, השתמש במצע נטול אבק.